Тох фаецис, фаелае аенустаем баззад рис

Цыппар азы. Уыййас рацыд 2008 азы тугкалаен хаестаей. Даергъваетин раестаег у, фаелае уыцы карз нывтае цаестыты раз сыстынц, раст цыма, знон уыд, афтае.

Ирыстон аемае йае адаемыл саерды таевды, цы саубонтае акодта, цы стыр хъизаемаертае аемае тас федтой аемае банкъардтой, аеппает уыцы дудгаебаеттыл адаеймаг куы ахъуыды каены, уаед аевиппайды бамыр ваеййы, хъуыдытае даер айсаефынц.

Фаезаегъынц, заегъгае, адаеймагадаен иууыл таессагдаер сты ахаем зианхаессаег аердзон фаезындтае, куыд донивылд, заеххаенкъуыст аемае аенд. Уый раст у, аердзы ныхмае нае даер тох гаенаен ис, нае даер исты мадзаелттае райсын. Фаелае хаест даер къаддаер бынаты нае лаеууы. Аермаест йае иу скойае даер заердае ныккаерзы. Иууыл диссаг уый у, аемае хаесты тох цаеуы адаемы аехсаен. Рауайы афтае, аемае иу каенае иннае нацийы минаеваерттае, цаеттае ваеййынц адаемы марынмае, фыдмитае каенынмае, туджы заейтае, цаестысыгтае, уыдонаен фаехаессынц аехцондзинад. Аеппает адон дзураег сты, адаемы аехсаен каей наей уарзондзинад, аефсарм аемае аегъдау.

2008 азы хаест алы аз даер ногаей банкъуысын каены заердаетае. Каеддаеры хъаедгаемттае та сног ваеййынц.

Цы гаенаен ис, афтае уыдзаен алы хатт даер, уымаен аемае, ирон адаем уыцы саердыгон бонты цы удхар бавзаерстой, уый хъуамае иу ирон адаеймагаей даер рох ма уа.

Уыцы тугуараен хаесты, Ирыстоны хъаебатыр фырттае, мад йае хъаебулыл куыд аертыхсы, афтае уыдон даер аербахъаебыс кодтой сае Иры уаезаег, цаемаей знагаен Ирыстонмае ма радтаиккой фаендаг, фаелае фыдзнаг разынд бынтон аегъатыр, аемае Ирыстоны саерыл тохгаенаег лаеппутаен аербаскъуыдысты сае заердаебын архайдтытае. Цы Ирыстоны хъысмаетыл тох кодтой, уыцы заеххыл анустаем бабын сты. Сае хъару, сае зонд аенаехаелаеггаенгаейае, уыдон знаджы къухтаей ссардтой сае маелает. Сае цардаей ахицаен сты сае заердаеты бирае алыхуызон хъуыдытае аемае фаендтимае. Аскъуыд се взонг цард, разаей та саем аенхъаелмае каст уаераех фаендаегтае.

Уыдон нал сты, зын у сае кой каенын. Куы уыдаиккой не хсаен, уаед чи зоны цы раесугъд фидаен аенхъаелмае каст нае Ирыстонмае.

Уадз, сае рухс ном аенустаем цаераент ирон адаемы заердаеты. Цы сгуыхтдзинаедтае сараезтой, уыдон та рох ма уает макаемаей.